Upė Barupė. Aprašymas, informacija, vandens turizmo maršrutas, atstumai.

Barupė teka Jonavos ir Kėdainių rajonuose, Nevėžio kairysis intakas. Ilgis 50 km, baseino plotas 329 km². Prasideda 12 km į vakarus nuo Jonavos, Gineikiuose. Iki Jonavos - Radviliškio geležinkelio teka į šiaurę, žemiau pasuka į vakarus, o nuo Labūnavos vėl į šiaurę. Įteka į Nevėžį 44 km nuo jo žiočių, prie Kruopių. Vidutinis nuolydis 101 cm/km. Vidutinis debitas žiotyse 1,55 m³/s. Žemupyje slėnis gilus. Aukštupys sureguliuotas. Vandens kelionė šia upe tinka pradedantiesiems vandens turistams. Rekomenduojamos plaukimo priemonės - kajakai, pripučiami laiveliai, baidarės. Maršrutas gana įdomus; įdomiausios atkarpos - iki Labūnavos tvenkinio ir nuo Labūnavos iki žiočių.

Kada Pavasarį, ar po smarkesnių liūčių.
Kliūtys Užvartos, užvirtę medžiai, seklumos, rėvos, užtvankos.
Sudėtingumas WW 0/1- (1+)
KraštovaizdisŽvaigždutėŽvaigždutėŽvaigždutėŽvaigždutėŽvaigždutė
Upės ekologinė būklė Upės ekologinė būklė - iki Labūnavos tvenkinio - bloga; žemiau iki žiočių - vidutinė.


Atstumas
17.5 Plaukimo pradžia Plento Kaunas - Panevėžys Tiltas tiltas. Gyvenvietė dš. Nociūnai. Vidutinis nuolydis iki žiočių 138 cm/km. Gražus upelis vingiuoja laukais, krantai apaugę medžiais. krūmais. Vagos vidutinis plotis 5 m. Užvartos. Srovė gana greita. Rėvelės.
16.0 kr. krante miškas. Pasroviui labai graži upelio atkarpa.
14.7 kr. ir dš. krantuose miškas. Nedidelis Barupės hidrografinis draustinis.
13.6 Miškas baigiasi.
9.1 Tiltas Tiltas. Gyvenvietė dš. Serbinai. Labūnavos HE tvenkinio pradžia.
7.3 Kelio Pamėkliai - Labūnava Tiltas tiltas. Gyvenvietė kr. Pamėkliai. Gyvenvietė dš. Ansainiai.
7.2 Intakas kr. Mėkla.
6.1 Intakas kr. Liepupė. Gyvenvietė kr. Sičioniai.
4.6 Labūnavos HE Užtvanka užtvanka. Aukštis 10 m, tvenkinio plotas 110 ha. Gyvenvietė dš. Labūnava.
4.5 Slenkstis.
3.7 Intakas kr.Urka. Labūnavos gyvenvietės tvenkinio pradžia.
2.6 Plaukimo pabaiga Labūnavos gyvenvietės tvenkinio Užtvanka užtvanka. Gyvenvietė dš. Labūnava. Upė laukais leidžiasi į Nevėžį, krantai apaugę medžiais. krūmais. Vagos vidutinis plotis 5 m. Gali būti užvartų. Srovė gana greita. Rėvelės.
2.3 Kedainių - Babtų kelio Tiltas tiltas.
0.0 Barupė įteka į Nevėžį.

© 2010 J.D.Endriukaitis scroll back to top