Teksto ženklai


kr kr. ds dš. Jūra - intakas - bold; italic;

Tiltas - tiltas - bold; pvz. Tiltas

Gyvenvietė - gyvenvietės - italic; pvz. kr.Balbieriškis.

Pradžia - Patogi vieta pradėti kelionę.

Pabaiga - Patogi vieta baigti kelionę.

Stovyklavietė - Stovyklavietė, gera vieta stovyklai.

Užtvanka - Užtvanka - bold;

Viršun - Į puslapio viršų.

Atstumas - atstumai (km).

Rodyklė - Žemėlapyje - aprašymo pradžia.

Rodyklė - Žemėlapyje - aprašymo pabaiga.

Dėmesio - Dėmesio; Pavojinga vieta.

Santrumpos


dš. - dešinėje, dešinysis.

kr. - kairėje, kairysis.

ež. -ežeras.

maks. - maksimalus.

vid. - vidutinis.

min. - minimalus.

p. - pietūs; š. - šiaurė.

v. -vakarai; r. - rytai.

km - kilometrai.

m - metrai.

s - sekundės.

l - litrai.


Paaiškinimai


Kliūtys - į užvartų sąvoką įtraukta: užvartos, užvirtę medžiai (pertvėrę vagą), bebrų užtvankos (kartais tekste ir paminimos).

Sudėtingumas (pagal tarptautinę klasifikaciją WW) -  vidutinis upės sudėtingumas; skliausteliuose - sudėtingiausių kliūčių.

•  Kraštovaizdis - subjektyvi nuomonė.

 

scroll back to top