Upių labirintas Kelionės į Gruziją

Informacija. Sutartiniai ženklai ir santrumpos. Tekso paaiškinimai

Teksto sutartiniai ženklai

15.8 - atstumas (km) nuo upės žiočių.

- kairysis intakas, Pvz. kr. Šešupė

- dešinysis intakas. Pvz. dš. Jūra

- ežeras, tvenkinys, patvanka. Pvz. Aiseto ežeras

- užtvanka. Pvz. Kauno HE užtvanka

- tltas, tiltukas, kabantis tiltas. Pvz. Kauno-Jurbarko kelio tiltas

- miestas, miestelis, kaimas, gyvenvietė. Pvz. kr. Balbieriškis

- Dėmesio!; Pavojinga vieta. Pvz. vielos per upę!

- miškas, miškelis, giria. Pvz. dš. Medžioklės miškas

- piliakalnis. Pvz. kr. Apuolės piliakalnis

- patogi vieta pradėti (baigti) kelionę

- patogi vieta baigti kelionę

- stovyklavietė, poilsiavietė, gera vieta stovyklautiSantrumpos

dš. - dešinėje, dešiniajame krante, dešinysis.

kr. - kairėje, kairiajame krante, kairysis.

ež. - ežeras.

maks. - maksimalus.

vid. - vidutinis.

min. - minimalus.

p. - pietūs; š. - šiaurė.

v. -vakarai; r. - rytai.

km - kilometrai.

m - metrai.

s - sekundės.

l - litrai.


Paaiškinimai

Kliūtys - užtvankos, užtvankėlės, žemi tiltai, lieptai. rėvos, slenksčiai, slenkstukai, seklumos, vandens augmenija, užvartos. Į užvartų sąvoką įtraukta: užvartos, užvirtę medžiai (pertvėrę vagą), bebrų užtvankos (kartais tekste ir paminimos)

Sudėtingumas (pagal tarptautinę klasifikaciją WW) -  vidutinis upės sudėtingumas; skliausteliuose - sudėtingiausių kliūčių ar prie labai aukšto vandens

Kraštovaizdis ( balais) - subjektyvi nuomonė

© 2011 J.D.Endriukaitis