Upė Peršėkė. Aprašymas, informacija, vandens turizmo maršrutas, atstumai.

Peršėkė teka Lazdijų ir Alytaus rajone, Nemuno kairysis intakas. Ilgis 66 km, baseino plotas 542 km². Prasideda 2 km į šiaurės rytus nuo Seirijų, prie Gervėnų. Teka į šiaurę per Obelijos ežerą, toliau pasuka į šiaurės vakarus per Paupių ežerą, nuo Gluosnininkų teka į šiaurės rytus. Įteka į Nemuną 318 km nuo jo žiočių, prie Balbieriškio. Aukštupyje iki Metelytės žiočių vadinama Obelyte. Vagos plotis aukštupyje 3 - 5 m, žemiau 6 - 8 m. Gylis 0,5 - 0,8 m. Vidutinis nuolydis 120 cm/km. Krantai apaugę juodalksnių, karklų krūmais. Slėnis 200 - 300 m pločio, jo šlaitai 9 - 12 m aukščio. Pavasario potvyniai trumpi ir staigūs; žemupyje vanduo pakyla iki 3 m. Srovės greitis 0,2 - 0,4 m/s. Vidutinis debitas žiotyse 3,6 m³/s. Vandens kelionė šia upe tinka pradedantiesiems vandens turistams. Rekomenduojamos plaukimo priemonės - baidarės, kajakai, pripučiami laiveliai. Maršrutas įdomus til vietomis.

 

Kada Pavasarį, ar po smarkesnių liūčių.

Kliūtys Rėvos, slenkstukai, slenksčiai, užvartos.

Sudėtingumas WW 0/1 (2)

Kraštovaizdis ŽvaigždutėŽvaigždutėŽvaigždutėŽvaigždutėŽvaigždutė

Upės ekologinė būklė Upės ekologinė būklė - gera.

 

km

23.7 in Ūdrijos-Krolialaukio kelio Tiltas tiltas. Gyvenvietė dš.Peršekė. Iki Kamarios tėkmė lėta, upė teka laukais, krantai apaugę krūmais, keletas užvartų. Upės plotis iki žiočių 5-8 m. Vid. debitas 2,11 m³/s.

23.6 ds dš.Karputys. Vid. nuolydis iki Kamarios 86 cm/km.

21.7 Gyvenvietė kr.Žiūronys.

19.2 kr kr.Rudė. Gyvenvietė kr.Sūkuriai. Vid. nuolydis iki Kamarios 76 cm/km.

17.8 in Tiltas Tiltas. Gyvenvietė kr.Pramezys.

17.1 kr kr.Kamaria. Gyvenvietė dš.Mackiai. Kiek  žemiau upės kilpoje dš.Pramezio dvaras, parkas. Vid. nuolydis iki Vaičiukupio 112 cm/km. Srovė greita. Užvartų nedaug.

16.2 ds dš.Gulbė.

14.6 kr kr.Vaičiukupis. Gyvenvietė kr.Žagariai. Vid. nuolydis iki Rudės 95 cm/km.

11.6 Balbieriškio-Ūdrijos kelio Tiltas tiltasGyvenvietė dš.Keliškis. Gyvenvietė kr.Putrišiai.

11.3 Buvusio Putrišių vandens malūno užtvankos vietoje pusmetrinis slenkstukas. Praplaukiamas viduriu.

11.1 dš. piliakalnis Kieliškas. Iki Kelmanonių upė siauresnė, srovė greita, daug užvartų.

8.7 ds dš.Rudė. Gyvenvietė kr.Rudžiakampis. Vid. nuolydis iki žiočių 130 cm/km.

7.8 ds dš.P-4. Gyvenvietė dš.Kelmanonys. Upė vingiuoja tarp kalvų. Tėkmė greita. Rėvelės.

4.3 Gyvenvietė dš.Kižiai.

3.6 ds dš.P-2. Srovė sulėtėja.

3.4 Tiltas Tiltas. Prasideda Gyvenvietė Balbieriškis.

3.2  Buvusios Balbieriškio HE užtvankos vietoje 2 pakopų slenkstis. Pirma pakopa apie 0,5 m aukščio laiptelis, upės plotis apie 15 m. Už 30 m posūkyje antra pakopa - srovė įsibėgėja, ir nedideliam posūkyje į dš. nuo krantų akmenų suspausta nuopyla. Už užtvankos srovė greita, rėvelės.

2.6 Kelio brasta. Upė raito didelę kilpą, kurioje kr.Balbieriškio parkas.

1.2 Tiltas Tiltukas.

0.8 out Metalinis Tiltas tiltas.

0.3 out kr kr.Dūmė. Kiek žemiau Alytaus-Prienų kelio Tiltas tiltas. Upė nurimsta.

0.0 Peršekė įteka į Nemuną.

scroll back to top