Upė Juosta. Aprašymas, informacija, vandens turizmo maršrutas, atstumai.

Juosta teka Anykščių ir Panevėžio rajonuose, Nevėžio dešinysis intakas. Ilgis 58 km, baseino plotas 287 km². Prasideda prie Pajuostinio, 7 km į pietryčius nuo Troškūnų. Teka per Juostinio ežerą į šiaurės vakarus. Įteka į Nevėžį 146 km nuo jo žiočių, prie Pajuostės, 5 km į rytus nuo Panevėžio centro. Vaga sureguliuota, užželianti. Vidutinis nuolydis 76 cm/km. Krantai 1-1,5 m aukščio. Srovės greitis 0,1-0,3 m/s. Debitas vidurupyje ties Jackagaliu vidutinis 0,82 m³/s, minimalus 0,001 m³/s. Vidutinis debitas žiotyse 1,49 m³/s.
Vandens kelionė šia upe tinka pradedantiesiems vandens turistams. Rekomenduojamos plaukimo priemonės - baidarės, kajakai, pripučiami laiveliai. Maršrutas nėra įdomus.

Kada Pavasarį. Vasarą  ir rudenį esant aukštesniam vandens lygiui.
Kliūtys Užvartos, užvirtę medžiai, žemi lieptai, vandens augmenija.
Sudėtingumas WW 0.
KraštovaizdisŽvaigždutėŽvaigždutėŽvaigždutėŽvaigždutėŽvaigždutė
Upės ekologinė būklė Upės ekologinė būklė -vidutinė.


Atstumas
28.5 Pradžia Kelio Raguvėlė - Limeikiai Tiltas tiltas. kaimas dš. Raguvėlė. Vidutinis nuolydis iki Juostino 141 cm/km. Vaga kanalizuota, plotis 6-8 m, vasarą užželia. Upė teka laukais, pakrantės plikos. Krantai žemi. Srovė vidutinė. Vidutinis debitas apie 0,95 m³/s.
28.0 Praplaukiama užtvankėlė.
27.0 Pradžia Kelio Raguvėlė - Smilgiai Tiltas tiltas. kaimas dš. Pajuostis.
26.3 intakas dš. Venys.
25.9 intakas kr. Juostinas. kaimas dš. Kirbagalis. Pakrantėse, kiek atokiau nuo upės, miškeliai, kurie vietomis priartėja prie upės. Vagos plotis 8 m. Vidutinis nuolydis iki Akmenos 51 cm/km.
24.3 kaimas kr. Bajoriškiai. Prasideda Juostos hidrografinis draustinis, kuris tęsiasi iki Kulbagalio. Pakrantėse retas miškas. Yra užvartų.
20.5 kaimas dš. Bajoriškėliai. kr. miškas. Upė iki Kulbagalio teka natūralia vaga. Krantai apaugę retais krūmais, medžiais.
19.4 kaimas dš. Martyniškiai.
18.6 Tiltas Tiltukas. kaimas dš. Martyniškiai.
17.9 Tiltas Tiltukas. kaimas dš. Martyniškiai.
16.0 Pradžia Tiltas Tiltas. kaimas kr. Kulbagalis.
15.2 Vėl prasideda kanalizuotas upės ruožas. Pakrantės plikos.
14.7 intakas dš. Akmena. kaimas dš. Kulbiai. Vidutinis nuolydis iki J-1 105 cm/km.
12.8 Kelio Tekoriškis-Miežiškiai Tiltas tiltas. kaimas kr. Sutkūnai.
12.2 intakas dš.Taruškų upeliskaimas dš. Taruškos.
12.1 Pėsčiųjų Tiltas tiltas.
11.8 Iš kairės prie upės trumpam prisiglaudžia miškas. Iki žiočių Juosta teka natūralia vaga, krantai apaugę  krūmais, medžiais. Upėje užvartos, žemi lieptai.
10.3 Pradžia Tiltas Tiltas. kaimas dš. Tekoriškis.
9.7 intakas kr. J-1. Vidutinis nuolydis iki žiočių 61 cm/km.
7.0 intakas dš. Sėliupis.
6.9 Tiltas Tiltas. kaimas dš. Tekoriškis. kaimas kr. Biliūnai.
4.6 Tiltas Tiltas. kaimas dš. Karšiniai.
3.9 Tiltas Tiltas. kaimas dš. Batrakiai.
3.0 Tiltas Tiltas. kaimas dš. Batrakiai.
2.8 Geležinkelio Tiltas tiltas. kaimas kr. Kaimiškis. Upė teka mišku.
0.9 Srovė nurimsta, upę patvenkia Panevėžio užtvanka.
0.3 Pėsčiųjų Tiltas tiltas.
0.0 Pabaiga Tiltas Tiltas. Juosta įteka į Nevėžį. Gyvenvietė Pajuostis.

© 2010 J.D.Endriukaitis scroll back to top